top of page

Docu-alert 573   24 februari 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

 

Wlz

 • Steeds meer gehandicapteninstellingen sluiten therapeutisch zwembad Dagblad Trouw schrijft daarover. Zie voor de info uit dat artikel dit bericht (bron: NZG).

 • Resterende bezuinigingen op langdurige zorg van tafel Dat heeft de Tweede Kamer besloten tijdens de stemmingen over de begroting van VWS. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • ‘Bijna een kwart van de zorginstellingen verwacht rode cijfers’ Vooral veel gehandicaptenzorginstellingen verwachten een negatief resultaat. Dat blijkt uit een uitvraag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) onder haar deelnemers. klik voor meer info hier (bron: Skipr).

 • Vier overheidsorganisaties werken samen om de langdurige zorg beschikbaar en toegankelijk te houden. Het gaat om  CIZ, ZiN, NZa en CAK. Deze organisaties zien dat het steeds lastiger wordt om ouderen, mensen met een beperking en mensen die langdurig psychische zorg nodig hebben, van passende zorg te voorzien. Zij gaan daarom samenwerken om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden. Zie voor meer toelichting deze berichten van NZG (link) en NZa (link).

 • NZa: zorgkantoren falen steeds vaker in nakomen zorgplicht De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt dat de houdbaarheid van de langdurige zorg in toenemende mate onder druk staat. Door het groeiende aantal wachtenden in de ouderenzorg slagen zorgkantoren er steeds minder goed in om hun zorgplicht waar te maken. Ook in de ggz en de gehandicaptenzorg zijn er voor specifieke cliëntgroepen te weinig intramurale plekken. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

 • CZ en Lunet tekenen vijfjarige samenwerking voor toekomstbestendige Wlz-zorg Deze samenwerking moet bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke gehandicaptenzorg zorg in de regio. De samenwerking is afgesproken voor een periode van vijf jaar. Dat is langer dan tot nu gebruiklijk, meestal contracteert het zorgkantoor zorgaanbieders voor maximaal drie jaar Meer toelichting hier (bron: Skipr).

 • ‘Ongeschoolde en onbekwame’ hulpverleners Thomashuis vrijgesproken  Meer achtergrond in dit bericht (bron: NZG).

Wmo

 • VNG wil hoger maximum voor inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo Dat schrijft de VNG in een reactie op een ontwerp wetsvoorstel, waarbij het huidige vaste tarief (‘abonnementstarief’) wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage met een maximum van € 275 per maand. De VNG pleit voor een hoger maximum. Meer over deze VNG-reactie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Toenemend beroep jeugdhulp ‘niet normaal’ . Een aantal gemeenten denkt na over het verminderen (‘normaliseren’) van jeugdhulpgebruik. Dit artikel gaat in op de discussie daarover in de gemeenten Utrecht, Rijswijk en Putten (bron: Binnenlands Bestuur).

 • VWS: beschikkingsvrij werken jeugdzorg in strijd met wet Een aantal gemeenten werkt beschikkingsvrij dwz. dat ze alleen een beschikking  afgeven als de burger daar om vraagt. VWS heeft nu laten weten dat deze werkwijze in strijd is met de wet. Gemeenten die op deze manier werken moeten hun beleid aanpassen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Friese gemeenten komen miljoenen tekort op jeugdzorg klik hier (bron: Skipr)en hier (bron: Omrop Fryslân) voor meer info

Participatiewet e.d.

 • Met wetsvoorstel Participatiewet in balans moeten hardheden verdwijnen Dat wetsvoorstel is door de ministerraad voor advies naar de Raad van State gestuurd. Doel van het wetsvoorstel is om ‘hardheden’ in de huidige wet weg te halen; het wetsvoorstel bevat daarvoor een twintigtal verbeteringen. Meer over die verbeteringen in dit bericht (bron: Schulinck/Rijksoverheid).

 • Loonkostensubsidie verdient zich dubbel en dwars terug Dat blijkt uit een analyse in opdracht van Divosa en Cedris. Meer over de uitkomsten van die analyse in dit bericht (bron: Divosa); onderaan het bericht staan links naar de maatschappelijke kosten-baten analyse.

Wmcz

 • Recht op officiële cliëntenraad voor kleinschalige locaties in de gehandicaptenzorg Dat is de kern van een uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) eind vorig jaar. De LCvV is de instantie die geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieder beslist. Maar ook als er geen cliëntenraad is, dan kan in twee gevallen een representatieve delegatie een geschil van mening aan de LCvV voorleggen. Dat is in dit geval gebeurt. Meer over de inhoud en de betekenis van de uitspraak in dit bericht (bron: KansPlus).

Belastingaangifte 2023

 • Zo krijg je zorgkosten en andere meerkosten terug Ieder(in) kent een speciale themawebsite www.meerkosten.nl, waarop alles te vinden is over de aftrekbaarheid van zorgkosten en andere meerkosten in verband met ziekte of beperking. Zie ook deze pagina van Ieder(in).

Toegankelijke verkiezingen

 • Wat kan beter bij de volgende verkiezingen? Bij de Tweede Kamerverkiezingen eind vorig jaar was ook het meldpunt Onbeperkt Kiezen weer geopend. Op basis van de daar gemelde ervaringen en klachten heeft Ieder(in) een rapport gemaakt met aanbevelingen voor verbetering. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Deze Docu-alert wordt tijdelijk verzonden van een ander mailadres.

 

7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page