top of page

Docu-alert 574  2/3 maart 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

 

Wlz

  • Zorgorganisaties ontwikkelen onvoorwaardelijke zorg voor mensen met lvb Om doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en agressief gedrag te voorkomen, werken ASVZ, Trajectum en Pluryn samen. Met de lancering van Pro Monitor willen deze zorgorganisaties onvoorwaardelijke zorg bieden. Meer over de werkwijze en over de Pro Monitor in deze berichten van Skipr (link) en Kennisplein Gehandicaptensector (link).

  • VNG: Gemeenten, blijf Wlz-hulpmiddel vergoeden Mensen met een Wlz-indicatie hoeven in principe geen beroep te doen op de Wmo 2015. Maar negen jaar na de invoering van beide wetten gebeurt dat nog steeds wel. Twee rechtbanken oordeelden dat gemeenten in principe bepaalde hulpmiddelen niet hoeven te vergoeden. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert haar leden om dat toch te doen. Zie voor meer toelichting deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).

  • Flexwonen bij de Prinsenstichting Meer toelichting over het idee van Flexwonen in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).

  • Inspectie beëindigt last onder dwangsom Beter Leven Zorg in Molenschot Die last was opgelegd omdat de zorg op de locatie niet voldeed aan een aantal kwaliteitseisen. De Inspectie heeft deze last nu beëindigd omdat de instelling de kwaliteit aan het verbeteren is. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

  • Onvoldoende passende hulp in gesloten jeugdzorg De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ)is daarover ongerust. Zo blijkt uit een recent rapport. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het rapport.

Wmo

  • Lessen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van cliënten met de Wmo. De uitkomsten daarvan worden ieder jaar geanalyseerd en samengevat in de Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo. Deze week stuurde staatsecretaris Van Ooijen deze rapportage (link) over 2022 met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • VGN doet eigen voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen Eerder bleek uit evaluatie dat de Wzd niet helder genoeg was om in de praktijk bruikbaar te zijn. Veldpartijen en VWS hebben vervolgens afspraken gemaakt over aanpassingen in de uitvoering, vooruitlopend op een ingrijpender wijziging van de wet. Die afspraken zijn eind vorig jaar door betrokken partijen ondertekend. VGN besloot toen om die afspraken niet te ondertekenen. De branchevereniging vindt de afspraken een stap in de goede richting, maar oordeelt dat meer nodig is. VGN heeft daar nu voorstellen voor gedaan. Meer over die voorstellen is te vinden in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).De voorstellen zelf zijn hier te vinden. 

Divers

  • Komend najaar weer Covid-vaccinatieronde voor ouderen en risicogroepen Dat heeft minister Dijkstra de Tweede Kamer in een brief (link) laten weten. Later dit jaar beslist zij welke groepen precies voor de COVID-vaccinatie in aanmerking kunnen komen. Zij heeft daarover advies aan de Gezondheidsraad gevraagd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

  • Werknemers gehandicaptenzorg voelen bezuinigingen op de werkvloer Dat blijkt uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn bij zo’n 3000 werkers in de gehandicaptenzorg. Meer over de uitkomsten in dit bericht van NZG (link).


Deze Docu-alert wordt tijdelijk verzonden van een ander mailadres.

 

7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page