top of page

Docu-alert 579  5 april 2024   

 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • Financiële situatie zorgelijk voor gehandicapteninstelling Sherpa Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

  • Kamervragen beantwoord over bericht ‘Meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg’ Die vragen waren gesteld door GroenLinks-PvdA. Klik voor de antwoorden hier.

  • Forse stijging zorgkosten in PGB-ouderinitiatieven zet kwaliteit van zorg ernstig onder druk en bedreigt voortbestaan Dat blijkt uit een meldingsactie die Per Saldo afgelopen voorjaar gehouden heeft bij pgb-ouder- en wooninitiatieven. Een stijgend aantal initiatieven verwacht (bij ongewijzigd beleid) het komende jaar of de jaren daarop ‘om te vallen’. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

  • Jeugdhulp in Limburg moet fuseren om voortbestaan te garanderen Jeugdzorginstelling Xonar en zorginstelling Mondriaan onderzoeken een vergaande vorm van samenwerking om het voortbestaan van de jeugdzorg in Zuid-Limburg e.o. te garanderen. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

  • Betrek cliëntenraden bij de komende evaluatie van de Wmcz 2018 Dit najaar wordt de Wmcz geëvalueerd. Belangrijk punt van evaluatie is de vraag of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz ook daadwerkelijk  tot de gewenste resultaten hebben geleid. Cliëntenorganisaties, zoals LSR en KansPlus, bepleiten daarom om ook cliëntenraden bij het onderzoek te betrekken. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR).

VN-verdrag Handicap

  • Debat Tweede Kamer over implementatie VN-verdrag Handicap Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de ‘Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking’ In die Strategie beschrijft het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren. Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer (link). Eén van die punten is een oproep om de Nationale Strategie te verankeren in het komend regeerakkoord.  Ook VGN en Cedris stuurden brieven met aandachtspunten. Zie daarover deze berichten van VGN (link) en Cedris (link). Een kort verslag van het debat is  hier te lezen (bron: Tweede Kamer). VGN heeft inmiddels kritisch op de uitkomsten van het debat gereageerd. Zie daarvoor dit bericht.

Divers

  • De maat der dingen dat ben jij Dat is de uitdagende titel boven deze blog in Binnenlands Bestuur. In die blog breekt Boukje Keijzer een lans voor de menselijke maat bij de overheid: een ambtenaar van vlees en bloed.

  • ‘Waar is het fatsoen? ’ Dat is de kop van deze blog van cliëntondersteuner Hans Kroon. Hij beschrijft daarin zijn (trieste) ervaringen met een zorgkantoor over pgb (bron: CliëntondersteuningPlus).

  • Nieuwe vaccinatieronde COVID dit najaar Dit najaar komt er weer een Covid-vaccinatieronde. Voor die vaccinatie komen dezelfde risicogroepen in aanmerking als bij de vaccinatieronde vorig jaar. Daar worden ook mensen met een verstandelijke beperking toe gerekend. Klik hier voor de brief die minister Dijkstra daarover schreef.

7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

コメント


bottom of page