top of page

Docu-alert 580  12 april 2024 

 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wij zijn op zoek naar een mederedacteur

Geïnteresseerd? Bel: 06 29 04 00 29 of mail naar Info@PlatformVBHaaglanden.nl)

 

Wlz

  • Onderzoek naar aanpassing tarief VG7 Dat tarief sluit niet meer aan bij het noodzakelijke zorgaanbod. Veel zorgaanbieders melden dat zij aan deze tarieven tekort komen. Eerder heeft het ministerie van VWS daarom al € 40 mln. extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 en 2024. Nu is afgesproken dat NZa, ZN en VGN onderzoek gaan doen naar aanpassing en differentiatie van het tarief. Meer toelichting in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

Jeugdwet

  • Jeugdzorg en jeugdhulp: wat is het verschil? Op die vraag geeft dit korte artikel een eerste antwoord (bron: NZG).

  • Limburgse jeugdzorgaanbieder Xonar getroffen door cyberaanval Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Participatiewet e.d.

  • Extra verhoging minimumloon per 1 juli gaat waarschijnlijk niet door Eerder besloot de Tweede Kamer-om (bovenop de reguliere verhoging van het wettelijk minimum loon met 3% per 1 juli a.s) nog een extra verhoging van 1,2% te zetten. Deze extra verhoging zou ook gelden voor onder meer de Wajong. Die extra verhoging van 1,2% dreigt nu in de Eerste Kamer te sneuvelen; een meerderheid is daar tegen deze verhoging. De definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer vindt op 16 april plaats. Meer achtergrond in dit bericht (bron: NOS). Zie voor enkele reacties op deze ontwikkeling hier (bron: NOS).

(Passend) onderwijs

  • Aantal thuiszittende kinderen neemt toe Dat constateert de Kinderombudsman. In een brief (link) roept zij het ministerie van Onderwijs op tot concrete acties. Meer over haar zorgen in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en De Kinderombudsman (link).

VN-verdrag Handicap

  • Reacties op het debat over implementatie VN-verdrag Handicap Deze week stemde de Tweede Kamer over moties die waren ingediend tijdens het debat op 3 april over de ‘Nationale Strategie voor implementatie van het VN Verdrag Handicap’. In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert over het debat zelf zijn hier nog reacties van Ieder(in) (link) en VGN (link) op de aangenomen moties.

  • Vragen over de Nationale Strategie beantwoord  In maart hield Ieder(in) een bijeenkomst voor de achterban waarin vragen over de Nationale Strategie werden beantwoord door een medewerker van VWS. Die vragen en antwoorden zijn nu samengebracht in een document. Zie daarvoor dit bericht (bron: Ieder(in)).

  • Korte versie van de Nationale Strategie in eenvoudige taal beschikbaar. Die korte versie is onder meer te vinden via de website van KansPlus (link).

5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page