top of page

Docu-alert 583 11 mei 2024 

   

 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

 

Wlz/Wmo/Jeugdwet/Zorgverzekeringswet

 • Vooral stapeling van eigen bijdragen zorg bij lagere inkomens Dat blijkt uit een brief die minister Helder naar de Tweede Kamer stuurde Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te lezen.

Wlz

 • Ruim 1900 nieuwe zorgaanbieders in gehandicaptenzorg; veel nieuwe aanbieders hebben hun zaken nog niet op orde Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meer over de bevindingen van de IGJ in dit bericht (bron: NZG). Het rapport van de Inspectie is via dit bericht te vinden.

 • Onvoldoende logeer plekken voor kinderen met ZEMVB in Brabant Meer daarover in deze rapportage van Omroep Brabant.

 • Inspectie kondigt onaangekondigde bezoeken aan in gehandicaptenzorg De komende maanden gaat de Inspectie onaangekondigd op bezoek bij gehandicaptenzorginstellingen. Bij die bezoeken wordt gekeken of de instellingen de medicatieveiligheid op orde hebben. Bij een eerder onderzoek vorig jaar bleek dat bij meer dan de helft van de instellingen niet het geval. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

 • Orthopedagogen waarschuwen voor verschraling gehandicaptenzorg Dat doen zij in reactie op aangekondigde bezuinigingen in de gehandicaptenzorg, waarover we in de vorige Docu-alert rapporteerden. Meer over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) in dit bericht (bron: NZG).

 • Nieuwe website over Eigen regie in kleinschalige wooninitiatieven De nieuwe website Gesprekeigenregie.nl helpt mensen bij het maken van goede afspraken over hun dagelijks leven in een kleinschalig wooninitiatief. Meer over de website in dit bericht (bron: Per Saldo). 

Jeugdwet

 • Gebruik jeugdhulp weer gestegen Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging zit vooral bij jeugdhulp zonder verblijf. Meer cijfers en achtergrond in dit bericht (bron: Skipr). Klik voor de CBS-rapportage hier.

 • Op grote schaal vrijheidsbeperking in open jeugdzorg Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek. Meer achtergrond in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Komende week debat in Tweede Kamer over Participatiewet In aanloop naar dat debat hebben Cedris, Divosa en VNG brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met hun aandachtspunten voor dat debat. Die brieven zijn te vinden via deze berichten van Cedris (link), Divosa (link) en VNG (link).

 • Doelstelling beschut werk voor 2023 niet gehaald In dit bericht gaat Cedris in op de ontwikkelingen rondom beschut werk. Uit dat bericht blijkt dat de beoogde aantallen niet worden gehaald.

 • Secrid start campagne om arbeidsparticipatie te vergroten voor mensen met beperking Secrid werkt daarbij samen met Cedris. Meer over deze campagne hier (bron: Cedris).

 • Kabinet wil werkcentra in alle arbeidsmarktregio’s Alle 35 arbeidsmarktregio’s moeten Werkcentra krijgen waarin UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijs samenwerken. Het kabinet heeft daarover een brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer over deze voornemens in deze berichten van Divosa (link) en Binnenlands Bestuur) (link).

Leerlingenvervoer

 • VNG publiceert nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer Meer over die nieuwe Verordening en de wijzigingen daarin in dit bericht (bron: VNG).

Europese verkiezingen

 • Veelgestelde vragen over stemmen met een beperking In dit artikel (bron: VGN) wordt ingegaan op vragen over stemmen met een beperking.

 • ‘Stem jij ook?’: verkiezingskrant in eenvoudige taal en met illustraties Die krant is bestemd voor mensen met problemen bij lezen en schrijven. De krant is gemaakt door Prodemos. Meer in dit bericht (bron: VGN).

Divers

 • Gehandicaptenzorg tijdens WOII: wat gebeurde er eigenlijk? In een artikel op de VGN-website wordt ingegaan op de situatie van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens recente publicaties werden zij niet moedwillig vervolgd. Over die conclusies wordt verschillend gedacht. Meer daarover in het artikel.

 • Inclusie: verschuif focus van individu met lvb naar omgeving Dat is een kernthema uit een recent proefschrift van Haro Zweers. Inclusie stelt niet zozeer eisen aan mensen met een lvb, maar aan de samenleving. Zie voor een artikel en video daarover dit bericht (bron: Movisie).

 • Nieuwe opleiding zorgt voor breder opgeleide verpleegkundigen Die verpleegkundigen op niveau 4 kunnen na hun opleiding gaan werken in zowel de somatische gezondheidszorg, de ggz, als de gehandicaptenzorg. Meer info over die opleiding in dit bericht (bron> Skipr).

 • Zorgmedewerker meest van iedereen ontevreden over loon Van alle werknemers zijn zorgprofessionals het meest ontevreden over hun salaris. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). 

 • Zorgpersoneel steelt veel vaker medicijnen Dat blijkt uit dossiers van onderzoeksbureau Hoffmann. Vorig jaar onderzocht Hoffmann in opdracht van zorgorganisaties 65 medicijndiefstallen. Diefstal komt het meest voor in de gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg.  Meer info in dit bericht (bron: Skipr). 

 • Twee minuten stilte voor overleden zorgmedewerkster De ggz herdacht afgelopen week de dood van Mondriaan-zorgprofessional Melanie. Zij kwam door geweld tijdens het werk om het leven. VGN sloot zich bij deze actie aan. Meer info hier (bron: Skipr).

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 582 26 april 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het

Comments


bottom of page