top of page

Docu-alert 586  31 mei 2024   


 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

 • ‘Bezuiniging nieuwe coalitie betekent duizend euro minder per cliënt in de gehandicaptenzorg’ Dat schrijft VGN, samen met client- en beroepsorganisaties in de gehandicaptenzorg.  in een brandbrief aan de formateur en de vier coalitiepartijen. Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link) en KansPlus (link). Klik voor de brandbrief hier.

 • Geen aandacht voor het pgb in Hoofdlijnenakkoord Per Saldo is daarover teleurgesteld. In dit bericht beschrijft Per Saldo wat zij aan lobby-activiteiten heeft gedaan en wat zij de komende maanden nog verder wil gaan doen.

Wlz

 • Kamervragen over problemen op zorglocatie Abel Tasman beantwoord De vragen gaan over problemen op locatie Abel Tasman van gehandicaptenorganisatie Esdégé-Reigersdaal in Heerhugowaard. De vragen waren gesteld door de SP en zijn deze week beantwoord (link).

Participatiewet e.d.

 • ‘Banenafspraak mislukt als kabinet en gemeenten niet in actie komen’ Dat schrijft FNV in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de cijfers over 2022 waaruit blijkt dat de doelstellingen voor 2022 verre van behaald zijn. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Meer geld voor Wsw en beschut werk Dat blijkt uit de meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds. Daarin staat hoeveel geld er voor gemeenten beschikbaar is. Meer over het extrageld voor Wsw en voor beschut werk hier (bron: Cedris).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Aantal klachten over onvrijwillige zorg toegenomen Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023 van de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). Deze klachtcommissie is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN en de cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR. Zie voor het jaarverslag dit bericht (bron: KansPlus).

Doelgroepenvervoer/Leerlingenvervoer

 • Hoe wil het kabinet het doelgroepenvervoer verbeteren? Drie ministeries werken binnen  de Verbeteragenda Doelgroepenvervoer samen aan de oplossing van knelpunten in het doelgroepenvervoer. Daaronder valt ook het leerlingenvervoer. Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen een brief (link), waarin hij aangeeft hoe de 1e fase van de Verbeteragenda concreet is uitgewerkt. Klik voor zijn brief hier en voor de concrete uitwerking hier.

Divers

 • Fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg (voorlopig) van de baan

 • Invoering wet Vbar uitgesteld tot 2026 Over dit Fiscaal kader was eerder overeenstemming bereikt tussen  enkele ministeries en de brancheorganisaties. De Belastingdienst heeft echter laten weten dat dit kader voor hen onuitvoerbaar is. Het Fiscaal kader was bedoeld om meer duidelijkheid over de afgrenzing van het ZZP-schap te geven. Ook moest het schijnzelfstandigheid terug dringen.  En ten slotte kon met het Fiscaal kader de periode tot de invoering van de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Vbar) overbrugd worden. Deze week werd ook bekend dat het Ministerie van Sociale Zaken de invoering van de wet Vbar met een jaar heeft uitgesteld tot 2026. Meer achtergrond bij deze ontwikkelingen in deze berichten van Skipr (link) (link). Zie ook hier de reactie van Solo-partners, brancheorganisatie voor zzp-ers in de zorg. En hier de reactie van VGN en andere branche-organisaties in de zorg.

 • ‘Zorgfraudeurs te vaak vrijuit’ Uit een bericht deze week in De Telegraaf blijkt dat de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie (NLA) slechts 20 fraude-onderzoeken per jaar afrond. Er worden echter veel meer zaken aangemeld. Uit het bericht blijkt dat die 20 zaken per jaar berusten op een afspraak tussen VWS en de Inspectie. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

 • Stichting Milo erkend als expertiseorganisatie in Zintuigelijke Gehandicaptenzorg Stichting Milo is erkend als expertisecentrum voor ondersteunende communicatie. Meer achtergrond in deze berichten van Skipr (link) en Milo (link).

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 592   12 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 591   7 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 590   29 juni 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts bested

Commenti


bottom of page