top of page

Docu-alert 589  22 juni 2024   


 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Bezuiniging gehandicaptenzorg voor 2025 definitief van de baan Over de bezuiniging voor 2026 zal het nieuwe kabinet moeten beslissen. Dat blijkt uit een brief (link) die minister Helder deze week stuurde naar de Tweede Kamer. Zie verder ook dit bericht van VGN; daarin is m.n. het onderdeel Kader 2025 is van belang. Zie ook dit bericht van KansPlus.

 • Betere zorg nodig voor mensen met een verstandelijke beperking die een chronische ziekte hebben Meer daarover in deze blog (bron: VGN) van Milou van den Bemd, die promotie-onderzoek heeft gedaan over passende zorg voor deze groep.

 • Eerste VGN-verenigingsmiddag voor bestuurders Meer over de bedoeling van deze bijeenkomst in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Wmo

 • Stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz: …maak de wetgeving overzichtelijker en eenvoudiger Die oproep doet Rick Kwekkeboom in deze blog (bron: Pont | Zorg & Sociaal). 

Jeugdzorg

 • FNV en werkgevers akkoord met sociaal plan jeugdzorg Dit plan moet meer baanzekerheid geven aan medewerkers in de jeugdzorg. Meer over het sociaal plan in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Nieuwe bestuurlijke afspraken over afbouw gesloten jeugdzorg Het Rijk heeft samen met gemeenten en aanbieders verdere afspraken gemaakt over de afbouw en de ombouw van de gesloten Jeugdzorg. Voor die af- en ombouw is een bedrag van 182 miljoen Euro  beschikbaar voor de jaren 2024-2028. Meerinfo in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de volledige tekst van de afspraken dit bericht (bron: VWS).

 • Wat is de voortgang bij de aanpak van de problemen in de jeugdzorg? Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen een brief (link) daarover naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft hij wat er de afgelopen periode is gedaan om de problemen in jeugdzorg aan te pakken.

PGB

 • Meer rechten voor Pgb-zorgverleners in nieuw concept-wetsvoorstel Dit wetsvoorstel regelt dat voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst de verplichte werknemersverzekeringen gaan gelden, maar ook de reguliere regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag. Het gaat nog om een concept-voorstel. Op dit voorstel kan nog tot 31 juli gereageerd worden. Zie voor het concept, de toelichting en de consultatie dit bericht (bron: rijksoverheid).

Participatiewet e.d.

 • Wijziging uitkeringsbedragen per 1 juli Uitkeringsbedragen van onder meer de Wajong worden per 1 juli verhoogd. Zie voor de nieuwe bedragen dit bericht van het ministerie van SZW.

 • Vereenvoudiging dubbele kinderbijslag per 1 juli Zie voor die vereenvoudiging dit bericht (bron: Pont | Zorg & Sociaal) en (meer uitgebreid) dit bericht (bron: CIZ).

 • Wat zijn de Meerkosten van het leven met een beperking? In opdracht van VWS heeft het Nibud deze meerkosten in kaart gebracht. Het Rapport is hier te vinden.

Wzd (Wet zorg en dwang)

 • Cliëntvertrouwenspersonen Wzd gaan intensiever samenwerken Dat hebben de vier organisaties bekendgemaakt die nu deze vorm van ondersteuning aanbieden. Meer details in dit bericht (bron: LSR).

 • Grote verschillen tussen aanbieders in toepassing van gedwongen zorg Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek. Meer over de bevindingen van de IGJ in deze berichten van VGN (link) en IGJ (link). Er is een deelrapport dat alleen gaat over de gehandicaptenzorg; dat is hier te vinden. Klik hier voor het totale onderzoeksrapport van de Inspectie.

Passend Onderwijs/ Integraal onderwijs

 • Voorwaarts met inclusief onderwijs, ondanks spagaat in Tweede Kamer Onder die prikkelende kop doet Ieder(in) kort verslag (link) van een debat in de Tweede Kamer over Passend Onderwijs.

 • Trouw: ook met een verstandelijke beperking kun je prima doorleren Deze week publiceerde Trouw een artikel over de waarde van branche-opleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Verkiezingen

 • Ook bij verstandelijke beperking hulp in het stemhokje mogelijk Die hulp moet dan wel geboden worden door een lid van het stembureau. Dat staat in een wetsontwerp dat demissionair minister De Jonge deze week heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht  (bron: NZG).

VN-verdrag Handicap

 • ‘Gemeenten: maak werk van lokale inclusie’ Die oproep doen minister Helder en bestuurlijk aanjager Guusje Ter Horst in een gemeenschappelijk vraaggesprek met Binnenlands Bestuur (link).

Divers

 • Nieuw onderzoek naar rouw bij mensen met verstandelijke handicap Het Jessica Buitelaar Fonds heeft daarvoor subsidie verstrekt. Meer info over het onderzoek hier (bron: NZG) en hier (bron: Jessica Buitelaar Fonds).

 • Helft zorg- en welzijnspersoneel blijf na baanwisseling binnen sector Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 • Voortgang project [Ont]Regel de Zorg VWS probeert al langer om de administratieve belasting van zorgmedewerkers te verminderen. Omdat dit maar langzaam gaat, heeft het ministerie eerder besloten om daar meer vaart achter te zetten. In deze brief bericht demissionair minister Helder over de voortgang die het afgelopen halfjaar is geboekt.

 • Nieuwe directeur bij MEE NL Janneke Smink is per 1 juni 2024 directeur van MEE NL, de coöperatieve vereniging van MEE-organisaties. Meer in dit bericht (bron: MEE NL).

 • Waarom kunnen gemeenten hun kwetsbare burgers zo moeilijk bereiken? Het SCP deed onderzoek naar die vraag. En concludeert in een recent verschenen rapport dat gemeenten nog veel te veel aanbodgericht denken vanuit loketten en voorzieningen. Zie voor meer info over dit onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor het rapport zelf dit bericht (bron: SCP)

4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 592   12 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 591   7 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 590   29 juni 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts bested

תגובות


bottom of page