top of page

Docu-alert 590   29 juni 2024 

 

 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

·        Ministers: zorgwekkende fraude en criminaliteit met zorgopleidingenen diploma’s in de zorgsector.Deze week reageerden ministers Helder en Dijkgraaf (link) op een verontrustend rapport van de inspecties voor Onderwijs en voor Gezondheidszorg. In dat rapport (link)gaat het onder meer over fraude met zorgdiploma’s en EVC’s, over malafide uitzend-en bemiddelingsbureaus en over zorgaanbieders die geld incasseren met ongekwalificeerd personeel. Ook is er sprake van criminele fraudenetwerken. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link).Gehandicapteninstelling s Heeren Loo controleert inmiddels alle freelance medewerkers op hun diploma's en kwalificaties. Meer over de werkwijze van‘s Heeren Loo in dit bericht (bron: NOS).

Wlz-Pgb

·       PGB op maat in de Wlz: wat is dat eigenlijk?In deze column beantwoordt Matthijs Vermaat enkele vragen over hetpgb op maat in de Wlz (bron: Per Saldo). 

·       Tarieven voor PGB Wlz voor 2025 gepubliceerdZie voor die tarieven dit bericht van Per Saldo.

Participatiewet e.d.

·       Nieuwe wet moet jongeren met afstand arbeidsmarkt helpenMeer over dit wetsvoorstel in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor een reactie van de gemeenten hier.

·       Positieve reacties op Wetsontwerp Participatiewet In BalansDivosa (link) en VNG (link) reageren positief op het wetsontwerp Participatiewet in Balans. Minister Schouten stuurde dit wetsontwerp (link) vorige week naar de Tweede Kamer.

·       Wat zijn de meerkosten van het leven met een beperking? (2)In opdracht van VWS heeft het Nibud deze meerkosten in kaart gebracht.Het Rapport is hier te vinden.In aansluiting op bovenstaand bericht uit de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een samenvatting en reactie van Ieder(in).

VN-verdrag Handicap

·        Voert Nederland het VN-verdrag voldoende uit?In augustus houdt het VN-comité Nederland een hoorzitting; tijdens die hoorzitting wordt de uitvoering van het Verdrag door Nederland getoetst. Meer over die toetsing en de hoorzitting in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

·        ‘Pak onderschatting mensen met lager IQ aan’Dat is één van onderwerpen in de podcast Voorzorg over passende gehandicaptenzorg.In deze podcast gaat Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ’s Heeren Loo en lid van de RVS, in discussie met Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland. Zie voor de podcast dit bericht (bron: Zorgvisie).

·       Gehandicapteninstellingen Amerpoort en Sherpa fuseren Deze bestuurlijke fusie vindt per 1 juli a.s. plaats. Meer info in dit bericht (bron: VGN).

 

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 592   12 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 591   7 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 589  22 juni 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts besteden

Comments


bottom of page