top of page

Docu-alert 591   7 juli 2024

Bijgewerkt op: 5 dagen geleden


 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Algemeen

·        Staatssecretaris Vicky Maeijer verantwoordelijk voor gehandicaptenzorg en Wmo; Staatssecretaris Vincent Karremans voor Jeugd

Dat blijkt uit de taakverdeling van de drie nieuwe bewindspersonen op VWS. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Een aantal belangenorganisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft inmiddels in een brief de aandacht gevraagd van de nieuwebewindspersonen voor urgente problemen in de gehandicaptensector (bron: KansPlus).En in een recent bericht beschrijft Ieder(in) kort hoe zij de belangenbehartiging de komende periode richting politiek wil vormgeven. 


Jeugdwet

·       ‘Gemeenten weten vaak niet waar ‘hun’ kinderen wonen’

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Pointer. Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG) en deze twee rapportages van Pointer (link) (link).

·       Nieuwe organisatie jeugdhulp Den Haag chaotisch van start

Meer in dit bericht (bron: Omroep West).

·       Geen gesteggel meer over tarieven jeugdhulp?

Op 1 juli is de AMvB reële prijzen Jeugdwet in werking getreden. Meer over de verwachte effecten van deze Algemene Maatregel van Bestuur in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).


Wmo/Jeugdwet·      

Kritiek Raad van State op Herziening Wmo en Jeugdwet voor aanpak fraude

Dit artikel gaat daar op in (bron: Binnenlands Bestuur).

·       Apeldoorn doet aangifte tegen regionale zorgaanbieder De gemeente heeft die aangifte gedaan wegens structurele onrechtmatigheden. Meer daarover hier (bron: Skipr).


Mantelzorg

·        Mantelzorg zet rem op loon en carrière

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers,maar dat gebeurt nog te weinig .Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).


Divers

·       Maak jij al gebruik van toeslagen?

In dit bericht legt Steffie in eenvoudige taal uit hoe je een toeslag aan vraagt.

·        Het GoedLevenPlan, een handige tool Veel mensen die te maken hebben met een familielid met een verstandelijke beperking die afhankelijk is van zorg, zeggen: “Wie zorgt er voor mijn kind, als ik dat niet meer kan?”. In plaats van dat het kind zich ontwikkelt in zelfstandigheid, verandert de vraag naar zorg en ondersteuning en daardoor ook de afhankelijkheid. Ook vragen zij zich af hoe het moet met de overdracht van de zorg, de woonplek, of de invulling van een goede dagbestedingsplek. Daar is het GoedLevenPlan voor ontwikkeld. Meer over dit Plan in dit bericht (bron: ClientondersteuningPLUS).

·       Werkt IPS ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking? Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een specifieke aanpak om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van betaald werk. Deze methodiek werkt goed bij mensen met een psychische beperking. Op verzoek van VGN heeft Movisie onderzocht of deze methodiek ook toepasbaar is bij mensen met een licht verstandelijke beperking. En het antwoord is: ja. Meer over deze methodiek en het onderzoeksrapport in deze berichten van VGN (link) en Movisie (link).

·       Vanuit zorg samenwerken met politie bij uitbuitingsproblematiek van jongeren met (licht) verstandelijke beperkingIn die samenwerking gaat nog weleens het nodige mis. Daarom hebben het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Jeugdinstituut en het KenniscentrumKinder- en Jeugdpsychiatrie de handreiking ‘Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie’ gemaakt. Meer info en een link naar de handreiking hier (bron: Kenniscentrum LVB).

·       Oproep aan Tweede Kamer: neem digitale ongelijkheid weg Die oproep deed Ieder(in) in een rondetafelgesprek met Kamerleden. Meer overdat gesprek en de ingebrachte stukken dit bericht (bron: Ieder(in)).

·       Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht Die wet is ook van belang voor de gehandicaptensector. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

 

4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 592   12 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 590   29 juni 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts bested

Docu-alert 589  22 juni 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts besteden

Commenti


bottom of page