top of page

Docu-alert 578  30/31 maart 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • Minister: nu geen reden om budget langdurige zorg aan te passen Dat schrijft minister Helder in een reactie op een advies van de NZa. Zij vindt de onzekerheden die door de NZa zijn genoemd, geen reden om op dit moment het Wlz-budget voor de langdurige zorg aan te passen. Meer over dit onderwerp in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.

  • Jaarverantwoording voor kleine aanbieders versimpeld Dat besloot de Tweede Kamer afgelopen week bij de behandeling van de Verzamelwet VWS 2023. Zie voor die versimpeling deze berichten van Skipr (link) en de Tweede Kamer (link).

  • Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg toegankelijk gemaakt voor een breed publiek (2) Toegevoegd: reactie van Ieder(in) en rapportage van congres over de agenda 

Recent stuurde minister Helder een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Die voortgangsrapportage besteedt onder andere aandacht aan complexe zorg, gespecialiseerde clientondersteuning en intensieve mantelzorg. Klik hier voor de begeleidende brief van de minister en hier voor de voortgangsrapportage. Bij de brief zitten nog diverse onderzoeksrapporten (link).Klik voor de reactie van Ieder(in) (hier). Afgelopen week was er ook een congres over de Toekomstagenda. Zie voor een terugblik deze berichten van VGN (link) en Kennisplein Gehandicaptensector (link).

Wmo / Jeugdwet /PGB

  • Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb gepubliceerd (2)  Toegevoegd: reactie van Per Saldo Deze handreiking moet leiden tot meer transparante en toereikende pgb-tarieven bij gemeenten en tot minder variatie tussen gemeenten. De handreiking is bedoeld voor gemeenten en opgesteld in overleg met VNG, VWS en Per Saldo. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG); de handreiking zelf is hier te vinden. Zie voor de reactie van Per Saldo hier (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

  • Debat over de gesloten jeugdzorg in de Tweede Kamer Afgelopen week debatteerde staatssecretaris van Ooijen met de Tweede Kamer over de gesloten jeugdzorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde hij de Kamer nog zijn reactie (link) op enkele rapporten over de gesloten jeugdzorg. Ook de Kinderombudsman stuurde nog een reactie. Zie daarvoor dit bericht (bron Skipr). Zie voor een kort verslag van het debat hier (bron: Tweede Kamer). 

VN-verdrag Handicap

  • Antwoorden op vragen over implementatie VN-verdrag Hndicap) In februari 2024 stuurde het kabinet de ‘Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking’ naar de Tweede Kamer. In die strategie beschrijft het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren. Over die nationale strategie voert het kabinet schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Afgelopen week beantwoorde (link) minister Helder de vragen die daarover door de Kamer zijn gesteld. (PM Zie voor de Nationale strategie hier en voor de begeleidende brief van minister Helder van februari 2024 hier)

Divers

  • Nieuw magazine over inzet ervaringsdeskundigen bij onderzoek Dat on-line magazine is gemaakt door Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in Tilburg. Meer over dit Magazine in dit bericht (bron: VGN).

  • Eenvoudige uitleg over digitaal bankieren Die is gemaakt door Steffie. Meer daarover in dit bericht (bron: Steffie).

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarios


bottom of page